N a s t u p i

POPIS UGOVORENIH NASTUPA

2022

STUDENI 11

..................................................

PET - 04,11,2022     Birkić    

SUB -  05,11,2022   Ćuk  

PET -  11,11,2022    Baumgartner 

SUB -  12,11,2022   slobodan termin

PET -  18,11,2022    slobodan termin  

SUB -  19,11,2022   Penić   

SRI -  23,11,2022    Martić - Aci 

ČET -  24,11,2022   Dubrovnik

PET -  25,11,2022    Guljelmović

SUB -  26,11,2022   Đaković  

NED -  27,11,2022    Bugarija    

..................................................

PROSINAC 12

..................................................

PET - 02,12,2022      slobodan termin

SUB -  03,12,2022    Zagorac

ČET -  08,12,2022    Cemex

PET -  09,12,2022     Ploče

SUB -  10,12,2022    Versi

PET -  16,12,2022     OTP

SUB -  17,12,2022    Martić  ?

PET  -  23,12,2022     Familija

SUB -  24,12,2022    Inside

PON -  26,12,2022    4 kafica

PET  -  30,12,2022    Baska Voda

SUB -  31,12,2022    slobodan termin

..................................................

2023

..................................................

SIJEČANJ 1

..................................................

PET  -  06,01,2023     slobodan termin

SUB -  07,01,2023    slobodan termin

PET  -  13,01,2023     slobodan termin

SUB -  14,01,2023    slobodan termin

PET  -  20,01,2023     slobodan termin

SUB -  21,01,2023    slobodan termin

PET  -  27,01,2023     slobodan termin

SUB -  28,01,2023    slobodan termin

..................................................

VELJAČA 2

..................................................

PET - 03,02,2023     slobodan termin

SUB -  04,02,2023     slobodan termin

PET -  10,02,2023    slobodan termin

SUB -  11,02,2023   Žuljević

PET - 17,02,2023    slobodan termin

SUB -  18,02,2023   Milković  ?

PET - 24,02,2023    slobodan termin

SUB -  25,02,2023    slobodan termin

..................................................

OŽUJAK 3

..................................................

PET -  03,03,2023     slobodan termin

SUB - 04,03,2023      slobodan termin

PET -  10,03,2023     slobodan termin

SUB -  11,03,2023    slobodan termin

PET -  17,03,2023    slobodan termin

SUB - 18,03,2023     slobodan termin

PET -  24,03,2023     slobodan termin

SUB - 25,03,2023     slobodan termin

PET -  31,03,2023    slobodan termin

..................................................

TRAVANJ 4

..................................................

SUB - 01,04,2023     slobodan termin

PET -  07,04,2023     slobodan termin

SUB -  08,04,2023    slobodan termin

PET -  14,04,2023     slobodan termin

SUB - 15,04,2023     Medak  

PET  -  21,04,2023    slobodan termin

SUB - 22,04,2023      Čubelić

PET -  28,04,2023     Lučić  

SUB -  29,04,2023    slobodan termin

..................................................

SVIBANJ 5

..................................................

PET -  05,05,2023    Mihaljević

SUB -  06,05,2023    Mestrović

PET  -  12,05,2023    slobodan termin

SUB -  13,05,2023    Petani  

PET -  19,05,2023     slobodan termin

SUB -  20,05,2023    Seko

PET -  26,05,2023     slobodan termin

SUB -  27,05,2023    Dundović  

NED -  28,05,2023    Škopinić   

..................................................

LIPANJ 6

..................................................

PET - 02,06,2023      Gazić

SUB -  03,06,2023    Čubelić   

PET -  09,06,2023     slobodan termin 

SUB -  10,06,2023    Radić

PET - 16,06,2023      slobodan termin

SUB -  17,06,2023    Balić   

PET -  23,06,2023     Mrčela   ?

SUB -  24,06,2023    Perkušić

PET -  30,06,2023     Kolobarić   

..................................................

SRPANJ 7

..................................................

SUB - 01,07,2023     Topić

PET -  07,07,2023     slobodan termin

SUB -  08,07,2023    slobodan termin

PET -  14,07,2023    slobodan termin

SUB -  15,07,2023   slobodan termin

PET -  21,07,2023    slobodan termin

SUB -  22,07,2023    Skokić   

PET -  28,07,2023    slobodan termin

SUB -  29,07,2023   Kovačević   

..................................................

KOLOVOZ 8

..................................................

PET -  04,08,2023    Baždarić

SUB - 05,08,2023    Spiranec

PET -  11,08,2023    slobodan termin

SUB -  12,08,2023   Šolta Stomorska festa

PET -  18,08,2023     slobodan termin

SUB -  19,08,2023    Jukić  

PET -  25,08,2023    slobodan termin

SUB -  26,08,2023   Podrug

..................................................

RUJAN 9

..................................................

PET - 01,09,2023     Vidaković   

SUB -  02,09,2023    Marijan

PET -  08,09,2023     slobodan termin

SUB -  09,09,2023    Jurjević

PET -  15,09,2023     Zeman

SUB -  16,09,2023    Žilić  

PET -  22,09,2023     Rebić 

SUB -  23,09,2023    Bauk

PET  - 29,09,2023     slobodan termin

SUB -  30,09,2023    Šušić

..................................................

LISTOPAD 10

..................................................

PET -  06,10,2023     Štrkalj  

SUB -  07,10,2023     Šarić   

PET -  13,10,2023      Butigan   

SUB -  14,10,2023    Župan 

PET -  20,10,2023    slobodan termin

SUB -  21,10,2023   slobodan termin

PET -  27,10,2023    slobodan termin

SUB -  28,10,2023   slobodan termin

..................................................

STUDENI 11

..................................................

PET - 03,11,2023     slobodan termin

SUB -  04,11,2023    slobodan termin

PET -  10,11,2023    slobodan termin

SUB -  11,11,2023   slobodan termin

PET -  17,11,2023    slobodan termin

SUB -  18,11,2023  slobodan termin

PET -  24,11,2023    slobodan termin

SUB -  25,11,2023   Ramov  ?

..................................................

PROSINAC 12

..................................................

PET - 01,12,2023      slobodan termin

SUB -  02,12,2023    slobodan termin 

PET -  08,12,2023     slobodan termin

SUB -  09,12,2023    slobodan termin

PET -  15,12,2023     slobodan termin

SUB -  16,12,2023    slobodan termin

PET  -  22,12,2023     slobodan termin

SUB -  23,12,2023    slobodan termin

PET  -  29,12,2023     slobodan termin

SUB -  30,12,2023    slobodan termin

..................................................

2024

..................................................

SUB -  08,06,2024     Zubak

Ukoliko se nalazi "?" pored prezimena, termin

je rezerviran, ali ne i dogovoren!

Rezervacija termina vrijedi 7 dana!